Jakie dawki leków stosować w inhalacjach?

Przy doborze dawki należy wziąć pod uwagę coraz nowsze rozwiązania technologiczne stosowane w inhalatorach (nebulizatorach). Systemy oszczędzania leku znacznie zwiększają ilość leku dostarczaną do układu oddechowego i minimalizują niepotrzebne straty. Warto sprawdzić czy dawka, którą stosujemy od dawna, jest aktualna.