Czym się różnią inhalatory ultradźwiękowe od pneumatycznych?

Inhalatory ultradźwiękowe

 

Charakterystyka inhalatorów ultradźwiękowych

Inhalatory ultradźwiękowe stosowane są przede wszystkim do nawilżania dróg oddechowych (np. solą fizjologiczną czy solankami). Inhalatory ultradźwiękowe stosuje się również do podawania mukolityków. Aerozol produkowany tą metodą odznacza się dużą trwałością i gęstością, co pozwala na skrócenie czasu inhalacji w stosunku do innych metod inhalacyjnych.

Rozpraszanie ultradźwiękowe

Jest to typ rozpraszania często stosowany w praktyce, wytwarza bowiem cząstki o stosunkowo małych wymiarach, penetrujące przede wszystkim oskrzela i oskrzeliki.  Wykorzystywane są przy leczeniu mukowiscyzody, rehabilitacji oddechowej oraz indukcji sputum. Dużą zaletą inhalatorów ultradźwiękowych jest niemal bezgłośna praca. Mówi się, iż używając tego typu inhalatory nie powinno rozpylać się leków sterydowych.

Najczęściej stosowane inhalatory ultradźwiękowe

W Polsce najczęściej używa się aparatów typu: THOMEX, DE VILBISS, HEYER, a ostatnio TAJFUN.

 

Inhalatory pneumatyczne

Charakterystyka inhalatorów pneumatycznych

Inhalatory pneumatyczne są przystosowane do podawania precyzyjnych dawek leku, czego nie mogą zapewnić inhalatory ultradźwiękowe. Wydajność aerozolu generowana w inhalatorze pneumatycznym jest stosunkowo mała (średnio 10-cio krotnie mniejsza od wydajności inhalatora ultradźwiękowego) i nie jest zalecany do nawilżania.

Rozpraszanie pneumatyczne

Jest  to najstarsza metoda inhalacyjna, w której w ostatnim okresie nastąpił znaczny postęp konstrukcyjny. Dotychczasowe, klasyczne nebulizatory tego typu wytwarzały aerozol o stosunkowo szerokim widmie wielkości cząsteczek, używane więc były przede wszystkim do leczenia górnej części dróg oddechowych. Obecne, nowe konstrukcje nebulizatorów zapewniają zakres zbliżony do takiego, jakie wytwarzają wysokosprawne inhalatory ultradźwiękowe. Dzięki temu można je obecnie zastosować w leczeniu chorób drzewa oskrzelowego, a nawet regionu pęcherzykowego. Inhalatory pneumatyczne nie mają ograniczeń jeśli chodzi o rodzaj leku.

Najczęściej stosowane inhalatory pneumatyczne

Szczególnie nowoczesną konstrukcją odznaczają się głowice nebulizacyjne (często mylnie nazywane nebulizatorami) produkowane przez włoską firmę FLAEM NUOVA (serii RAPIDFLAEM) niemiecką PARI i inne. Głowice te wykorzystywane są już w krajowych aparatach inhalacyjnych, np. MARIN, MONSUN. Są również dostępne aparaty importowane, np. ELISIR, NEBULFLAEM firmy FLAEM NUOVA, Curatrop firmy HEYER, czy PARIMASTER firmy PARI.