Kontakt Medbryt

P.P.U. Medbryt Sp. z o.o. ul. Cylichowska 3 04-769 Warszawa NIP: 522 000 30 26 REGON: 011515282 Numer konta: 80 1240 1125 1111 0000 0345 9306 Adres e-mail: office@medbryt.com.pl
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128149, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000 złotych.
Telefon: +48 22 846 55 94 Fax: +48 22 846 22 00 Godziny otwarcia sklepu: PN.-PT. 8.00-16.00