Gwarancja

W przypadku, gdy produkt jest objęty gwarancją, jej warunki zamieszczone są w karcie produktu.