W przypadku wyboru formy płatności za towar przelewem, na zapłatę oczekujemy 14 dni kalendarzowe od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Po złożeniu zamówienia Sklep wyśle automatyczny e-mail na adres mailowy podany przez klienta przy składaniu zamówienia potwierdzający złożenie zamówienia. Będzie to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Medbryt, które jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Zamówienia przyjmowane są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas realizacji zamówienia (gotowość do odbioru bądź wysyłki towaru przez kuriera) to 1-3 dni robocze od dnia otrzymania przez Sklep zamówienia, a w przypadku zamówień opłacanych przelewem – 1-3 dni robocze od dnia zapłaty za zamówienie.
 3. Zapłata za zamówiony towar powinna zostać zrealizowana:
  1. przelewem na rachunek bankowy Medbryt, wskazanym w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez Medbryt.
  2. przelewem przy pomocy usługi Przelewy24.
  3. gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta z siedziby Medbryt.
  4. gotówką do rąk kuriera, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem kuriera.
 4. Jeśli klient wybrał sposób odbioru towaru w siedzibie Medbryt, wówczas, jak towar będzie gotowy do odbioru, klient otrzyma e-mail z informacją o możliwości odbioru towaru w siedzibie Medbryt. W innych przypadkach, w dniu wysłania Towaru do Klienta, klient otrzyma e-mail z informacją o nadaniu przesyłki kurierowi. E-maile, o których mowa w niniejszym punkcie, przesyłane będą na adres mailowy podany przez klienta przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego realizację zamówienia, okres realizacji zamówienia może się wydłużyć. W takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony mailowo (na adres mailowy podany przez klienta przy składaniu zamówienia) przez Medbryt o nowym terminie dostawy oraz zostanie poproszony o przesłanie zwrotnego maila potwierdzającego wyrażenie zgody na dostawę w nowym terminie zaproponowanym przez Medbryt. Brak potwierdzenia klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni licząc od dnia wysłania przez Medbryt maila informującego o nowym terminie dostawy, uważany będzie za odmowę wyrażenia zgody na dostawę towaru w nowym terminie i będzie skutkował anulacją zamówienia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Medbryt niezwłocznie zwróci całą otrzymaną od klienta opłatę, jeśli takowa została uiszczona.
 6. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Sklep dopuszcza możliwość wysłania towaru poza granicę Polski po uprzednim uzgodnieniu z klientem warunków takiej dostawy.