Czas realizacji zamówień

W przypadku wyboru formy płatności za towar przelewem, na zapłatę oczekujemy 14 dni kalendarzowe od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Po złożeniu zamówienia Sklep wyśle automatyczny e-mail na adres mailowy podany przez klienta przy składaniu zamówienia potwierdzający złożenie zamówienia. Będzie to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Medbryt, które jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Zamówienia przyjmowane są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas realizacji zamówienia (gotowość do odbioru bądź wysyłki towaru przez kuriera) to 1-3 dni robocze od dnia otrzymania przez Sklep zamówienia, a w przypadku zamówień opłacanych przelewem – 1-3 dni robocze od dnia zapłaty za zamówienie.
 3. Zapłata za zamówiony towar powinna zostać zrealizowana:
  1. przelewem na rachunek bankowy Medbryt, wskazanym w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez Medbryt.
  2. przelewem przy pomocy usługi Przelewy24.
  3. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta z siedziby Medbryt.
  4. gotówką do rąk kuriera, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem kuriera.
 4. Jeśli klient wybrał sposób odbioru towaru w siedzibie Medbryt, wówczas, jak towar będzie gotowy do odbioru, klient otrzyma e-mail z informacją o możliwości odbioru towaru w siedzibie Medbryt. W innych przypadkach, w dniu wysłania Towaru do Klienta, klient otrzyma e-mail z informacją o nadaniu przesyłki kurierowi. E-maile, o których mowa w niniejszym punkcie, przesyłane będą na adres mailowy podany przez klienta przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego realizację zamówienia, okres realizacji zamówienia może się wydłużyć. W takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony mailowo (na adres mailowy podany przez klienta przy składaniu zamówienia) przez Medbryt o nowym terminie dostawy oraz zostanie poproszony o przesłanie zwrotnego maila potwierdzającego wyrażenie zgody na dostawę w nowym terminie zaproponowanym przez Medbryt. Brak potwierdzenia klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni licząc od dnia wysłania przez Medbryt maila informującego o nowym terminie dostawy, uważany będzie za odmowę wyrażenia zgody na dostawę towaru w nowym terminie i będzie skutkował anulacją zamówienia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Medbryt niezwłocznie zwróci całą otrzymaną od klienta opłatę, jeśli takowa została uiszczona.
 6. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.