Jaka jest różnica między inhalatorem proszkowym a tradycyjnym?

Inhalator (nebulizator)

Nebulizator (tradycyjny inhalator) wytwarza aerozol pod wpływem sprężonego powietrza, ultradźwięków, drgającej membrany z otworkami ew. gazu w przypadku MDI.

Inhalator proszkowy

DPI zawiera lek w postaci proszku, który uwalniany jest poprzez naciśnięcie zaworu. Bardzo istotna jest tu synchronizacja momentu uwolnienia leku z odpowiednio silnym wdechem pacjenta.