Czy aerozol powinien być podgrzewany?

Podgrzewany aerozol pozwala uniknąć efektu wyziębienia płuc przy dłuższych inhalacjach. Najczęściej stosowany jest u osób z nadwrażliwością drzewa oskrzelowego. Podgrzewany aerozol dostępny jest w inhalatorach o dużej wydajności aerozolu (np. inhalator ultradźwiękowy Tajfun), które używane są do nawilżania dróg oddechowych. Rzadziej stosowany jest w inhalatorach pneumatycznych.

Zobacz: Inhalatory ultradźwiękowe