Zalety inhalatorów (nebulizatorów) ultradźwiękowych

Inhalatory ultradźwiękowe, nawet te najprostsze, są urządzeniami o unikatowych właściwościach, jednak pełnię swych zalet ujawniają dopiero modele najnowocześniejsze, wśród których inhalator (nebulizator) TAJFUN jest propozycją oferującą wysoki komfort użytkowania, pełne bezpieczeństwo oraz wysoką skuteczność terapii.

Podobnie jak inne inhalatory tego typu, urządzenie Tajfun charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Docenią to w szczególności rodzice inhalujący zmęczone chorobą, spokojnie śpiące dziecko czy osoby wykonujące zabieg w godzinach nocnych. Sposób produkcji aerozolu w inhalatorze (nebulizatorze) TAJFUN sprawia, że jego temperatura pozostaje optymalna od początku do końca zabiegu. Chorzy cierpiący na nad-reaktywność oskrzeli, których drogi oddechowe są szczególnie wrażliwe na czynniki drażniące, mogą ponadto skorzystać z dodatkowej funkcji podgrzewania aerozolu oraz bardzo precyzyjnie dostosować intensywność podawania leku tak, by inhalowanie było w pełni  komfortowe.

To co wyróżnia inhalatory (nebulizatory) ultradźwiękowe spośród innych (pneumatycznych, siateczkowych) to WYDAJNOŚĆ aerozolu.TAJFUN ma 10-cio krotnie większą wydajność od typowego inhalatora (nebulizatora) pneumatycznego i nawet 15-o krotnie większą od inhalatora (nebulizatora) siateczkowego.

Warto tu jeszcze podkreślić, że w TAJFUNIE lek rozpraszany jest do postaci aerozolu z naczyńka na lek, a nie z obszaru znajdującego się bezpośrednio nad przetwornikiem piezoelektrycznym (jak we wszystkich małych inhalatorach ultradźwiękowych) – stosuje się tu tak zwaną “ciecz sprzęgającą”, którą jest po prostu woda destylowana. To rozwiązanie ma bardzo istotne znaczenie, gdyż unika się tutaj kontaktu leku z gorącym przetwornikiem piezoelektrycznym. Skądinąd wiadomo, że wysoka temperatura może wpływać destrukcyjnie na właściwości terapeutyczne leku.

Te cechy TAJFUNA powodują, że znajduje on swoje miejsce tam, gdzie zależy nam na dobrym nawilżaniu drzewa oskrzelowego.

Zarówno standardowa efektywna terapia inhalacyjna, jak również formy terapii bardziej intensywnej, możliwe do zastosowania przy wykorzystaniu inhalatora (nebulizatora) TAJFUN, są jednocześnie procedurami bezpiecznymi. Użytkownik może zarządzać czasem trwania zabiegu co sprawia, że aparat przerwie pracę w zaprogramowanym przez użytkownika momencie. Możliwość daleko posuniętej modyfikacji licznych parametrów pracy (m. in. intensywności podawania leku, objętości produkowanego aerozolu, itd.) sprawia, że z inhalatorem (nebulizatorem) TAJFUN każdy zabieg może być indywidualnie dostosowywany zarówno do szczególnych, niestandardowych potrzeb chorego, jak również do zindywidualizowanego profilu bezpieczeństwa.

Nawet najlepszy lek podawany niewłaściwie nie przynosi choremu korzyści, dlatego przy leczeniu inhalacyjnym tak ważne jest jego odpowiednie przygotowanie. TAJFUN tworzy mgłę leku o skrupulatnie dobranych rozmiarach cząstek, co pozwala im na dotarcie do najodleglejszych partii oskrzeli i płuc. Ponadto aparat ten dysponuje funkcją aerozolu pulsacyjnego (wibroaerozolu), który docierając bardzo głęboko, lepiej i skuteczniej (w porównaniu z innymi metodami inhalacji) „układa się” w dogach oddechowych podnosząc efektywność leczenia.