e-Neb

firma Medbryt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

e-Neb – nebulizator ultradźwiękowy z funkcjami telemedycyny do leczenia i rehabilitacji układu oddechowego uwzględniający przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w szczególności SARS-CoV-2.

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnego nebulizatora ultradźwiękowego e-Neb z funkcjami telemedycyny umożliwiającymi zdalny nadzór lekarski nad pacjentami, który zminimalizuje liczbę wizyt lekarskich. Wpisuje się to w obszar III zakresu tematycznego konkursu, polegający na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa oraz zapewnieniu skutecznej terapii i rehabilitacji dróg oddechowych osób po przebytym SARS-CoV-2.

Dofinansowanie projektu z UE: kwota 1 975 925.00 PLN