W nomenklaturze naukowej pod pojęciem nebulizator rozumie się urządzenie dostarczające aerozol przy użyciu sprężonego powietrza.

W praktyce są 2 podejścia:

  • Nebulizator jako sama głowica rozpylająca, która w połączeniu ze sprężarką powietrza stanowi inhalator (częściej spotykane), lub
  • Nebulizator jako całe urządzenie włącznie ze sprężarką (inhalator pneumatyczny) – jest to proste tłumaczenie z literatury angielskiej.

Inhalatorem (częściej – inhalatorkiem) nazywane jest również urządzenie wyzwalające aerozol przy pomocy gazu.