Tradycyjny inhalator

Nebulizator (tradycyjny inhalator) wytwarza aerozol pod wpływem sprężonego powietrza lub ultradźwięków, ew. gazu w przypadku MDI.

Inhalator proszkowy

DPI zawiera lek w postaci proszku, który uwalniany jest poprzez naciśnięcie zaworu. Bardzo istotna jest tu synchronizacja momentu uwolnienia leku z odpowiednio silnym wdechem pacjenta.